000013.JPG

Geef bewoners en lokale organisaties een grotere stem in de plannen voor Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost. Steun Kralingen aan de Maas!


De planvorming van gemeente, vastgoed eigenaars en ontwikkelaars is in volle gang. Er worden miljarden uitgegeven in onze buurten. Help de inzet van stichting Kralingen aan de Maas voor Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost, en spreek je uit:

Error

Het uitspreken van steun verplicht tot niets. Stichting Kralingen aan de Maas kan je benaderen voor deelname aan haar activiteiten. Je email wordt verder niet gebruikt.

Lokale belangen moeten zwaarder wegen in alle grote plannen.

Stichting Kralingen aan de Maas spant zich in voor:

Zekerheid over 'Goede Groei'

Er is nu momentum bij de allerlei grote ontwikkelingen: de Oostflank inclusief Oeververbinding, Excelsior, EUR campus, Brainpark en De Esch. Samen goed voor miljarden euro's. We willen dat bij investeringen in verdichting en bereikbaarheid een aangename, veilige en gezonde leefomgeving net zo hard meetelt.

Een groter plan, met zeggenschap voor bewoners en lokale organisaties

We willen dat overheden, markt en lokale belanghebbenden samen een concreet plan voor Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost maken. Een plan dat gaat over ‘lange lijnen’ voor groen, verblijf, recreatie en langzaam verkeer. De Abram van Rijckevorselweg en toeleidende stadsstraten moeten worden herzien.

Oplossing van drie urgente pijnpunten

We willen dat i) de Honingerdijk verandert in een buurtstraat in plaats van een racebaan, ii) de snelheid op de Abram van Rijckevorselweg wordt verlaagd zodat de emissies en geluid binnen de wettelijke normen vallen, iii) het Stadspark de Oude Plantage veilig en aangenaam wordt.

Kralingen aan de Maas is het initiatief van bewoners en lokale organisaties uit Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost voor een betere leefomgeving rond de Abram van Rijckevorselweg, in onze buurten en Rotterdam als geheel.

Het initiatief stamt uit 2019. Bij meerdere bewonersvertegenwoordigers en organisaties ontstond tegelijkertijd de behoefte aan meer regie tussen afzonderlijke ruimtelijke projecten en een groter plan voor het oplossen van structurele problemen met oa. dominant autoverkeer, onveiligheid voor voetgangers en fietsers, veel verkeerslawaai, lage verblijfskwaliteit, mens-onvriendelijke openbare ruimten, problematische luchtkwaliteit en beperkte groenwaarde.

In ons stadsdeel worden de komende jaren miljarden euro’s uitgegeven aan verdichting en bereikbaarheid. Kralingen aan de Maas spant zich in om al die investeringen ten dienste te maken van structurele verbetering van de leefomgeving met als ambitie: Kralingen aan de Maas.

"Ontwerp en denkkracht voor goede, duurzame verstedelijking", door kunstenaar Jelmer Noordeman:

small_VERDICHTING_Jelmer Noordeman.jpg

Contact

Over de stichting

Sinds 2019

Kralingen aan de Maas startte in 2019 als initiatief van bewoners en lokale organisaties om de leefomgeving in Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost te verbeteren. Dat doet de stichting door bewoners en lokale belanghebbenden meer stem te geven bij alle grote plannen.

Oprichting stichting

In februari 2023 is voor de doelen van het initiatief een stichting opgericht: de Stichting Kralingen aan de Maas.

Bestuur en directie

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Rik Dalmeijer (voorzitter) en Bart Schrijnen (secretaris, penningmeester). Het bestuur is onbezoldigd. Els Leclercq is algemeen directeur.

Citylab010

Stichting Kralingen aan de Maas wordt financieel ondersteund door de gemeente Rotterdam met een Citylab010 subsidie.