Kralingen aan de Maas

Lokaal initiatief voor een groot plan.

Kralingen aan de Maas is het initiatief van bewoners en lokale organisaties uit Struisenburg, De Esch en Kralingen Oost voor een betere leefomgeving rond de Abram van Rijckevorselweg, in onze buurten en Rotterdam als geheel.

Het initiatief stamt uit 2019. Bij meerdere bewonersvertegenwoordigers en organisaties ontstond tegelijkertijd de behoefte aan meer regie tussen afzonderlijke ruimtelijke projecten en een groter plan voor het oplossen van structurele problemen met oa. dominant autoverkeer, onveiligheid voor voetgangers en fietsers, veel verkeerslawaai, lage verblijfskwaliteit, mens-onvriendelijke openbare ruimten, problematische luchtkwaliteit en beperkte groenwaarde.

In ons stadsdeel worden de komende jaren miljarden euro’s uitgegeven aan verdichting en bereikbaarheid. Kralingen aan de Maas spant zich in om al die investeringen ten dienste te maken van structurele verbetering van de leefomgeving met als ambitie: Kralingen aan de Maas.

Jouw steun helpt!

(Alleen even je naam en mailadres doorgeven)

Kralingen aan de Maas heeft drie doelen:

Korte termijn verbetermaatregelen

We willen dat i) de Honingerdijk verandert in een buurtstraat in plaats van een racebaan, ii) de snelheid op de Abram van Rijckevorselweg wordt verlaagd zodat de emissies en geluid binnen de wettelijke normen vallen, iii) het Stadspark de Oude Plantage veilig en aangenaam wordt.

Goede groei

We moedigen stakeholders, gemeente en andere betrokken overheden aan om bij investeringen in verdichting en bereikbaarheid ook te sturen op een aangename, veilige en gezonde leefomgeving. Er is nu momentum bij de volgende projecten: Oeververbinding, Programma A tot Z, Excelsior, EUR campus, Brainpark en De Esch. Samen goed voor miljarden euro's.

Een groter plan

Kralingen aan de Maas streeft naar het opstellen van een plan voor een structurele verbetering van de openbare ruimte rondom de Abram van Rijckevorselweg, toeleidende straten, openbare ruimte en omliggende buurten. Een plan wat is gemaakt én gedragen door bewoners, lokale partijen, stakeholders vanuit de markt en overheid.

Heb je een idee voor Kralingen aan de Maas?

Laat het ons weten!